FAQs

/
FAQs

Una pregunta tancada és un tipus de pregunta d’enquesta que restringeix als enquestats a un conjunt d’opcions de resposta entre les quals triar. És a dir, l’investigador en ella et dona opcions per triar.

Una pregunta tancada és un tipus de pregunta d’enquesta que restringeix als enquestats a un conjunt d’opcions de resposta entre les quals triar. És a dir, l’investigador en ella et dona opcions per triar.

Una pregunta tancada és un tipus de pregunta d’enquesta que restringeix als enquestats a un conjunt d’opcions de resposta entre les quals triar. És a dir, l’investigador en ella et dona opcions per triar.

Una pregunta tancada és un tipus de pregunta d’enquesta que restringeix als enquestats a un conjunt d’opcions de resposta entre les quals triar. És a dir, l’investigador en ella et dona opcions per triar.

Una pregunta tancada és un tipus de pregunta d’enquesta que restringeix als enquestats a un conjunt d’opcions de resposta entre les quals triar. És a dir, l’investigador en ella et dona opcions per triar.

Una pregunta tancada és un tipus de pregunta d’enquesta que restringeix als enquestats a un conjunt d’opcions de resposta entre les quals triar. És a dir, l’investigador en ella et dona opcions per triar.

Una pregunta tancada és un tipus de pregunta d’enquesta que restringeix als enquestats a un conjunt d’opcions de resposta entre les quals triar. És a dir, l’investigador en ella et dona opcions per triar.

Una pregunta tancada és un tipus de pregunta d’enquesta que restringeix als enquestats a un conjunt d’opcions de resposta entre les quals triar. És a dir, l’investigador en ella et dona opcions per triar.

Una pregunta tancada és un tipus de pregunta d’enquesta que restringeix als enquestats a un conjunt d’opcions de resposta entre les quals triar. És a dir, l’investigador en ella et dona opcions per triar.

Una pregunta tancada és un tipus de pregunta d’enquesta que restringeix als enquestats a un conjunt d’opcions de resposta entre les quals triar. És a dir, l’investigador en ella et dona opcions per triar.

Una pregunta tancada és un tipus de pregunta d’enquesta que restringeix als enquestats a un conjunt d’opcions de resposta entre les quals triar. És a dir, l’investigador en ella et dona opcions per triar.

Una pregunta tancada és un tipus de pregunta d’enquesta que restringeix als enquestats a un conjunt d’opcions de resposta entre les quals triar. És a dir, l’investigador en ella et dona opcions per triar.

Una pregunta tancada és un tipus de pregunta d’enquesta que restringeix als enquestats a un conjunt d’opcions de resposta entre les quals triar. És a dir, l’investigador en ella et dona opcions per triar.

Una pregunta tancada és un tipus de pregunta d’enquesta que restringeix als enquestats a un conjunt d’opcions de resposta entre les quals triar. És a dir, l’investigador en ella et dona opcions per triar.